PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON THÁI HỌC
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Nguyễn Thị Bích Phượng25-36ThA+
2Nguyễn Thị Trang A25-36ThB+
3Phạm Thị Việt Anh25-36ThC+
4Nguyễn Thị Tươi25-36ThD+
5Phạm Thị Hiền3-4TA+
6An Thị Huyền3-4TB+
7Vũ Thị Thúy3-4TC+
8Vũ Thị Phượng B3-4TD+
9Vũ Thị Lý3-4TE+
10Nhữ Thị Tơ4-5TA+
11Vũ Thị Huyền4-5TB+
12Vũ Thị Ánh4-5TC+
13Nguyễn Thị Thủy4-5TD+
14Nhữ Thị Yến4-5TE+
15Đỗ Thị Mạc4-5TG+
16Bùi Thị Thu Hường4-5TH+
17Vũ Thị Nhường5-6TA+
18Vũ Thu Hà5-6TB+
19Vũ Thị Phượng5-6TC+
20Phạm Thị Vui5-6TD+
21Nhữ Thị Trang5-6TE+
22Lê Thị Chang5-6TG+